Der er ikke ret mange webshop ejere der tænker over det, men det betalingsløsning kan være nøglen til din succes. De fleste tror at bare de kan tage dankort i deres shop, så er alt godt, men sådan er det ikke. Skal man være med på moden, så skal have have betalingsmetoder som Apple Pay og lignende. De bliver nemlig en stor del af danskernes fortrukne betalingsmetoder i fremtiden og nu. Claus Methmann Christensen fra Clearhaus har allerede taget den beslutning at de skal have Apple Pay som deres kunder kan bruge og det er blevet en kæmpe succes.

Se hele Clearhaus videoen