Garde

Der har i den tid indfødsretsprøven har eksisteret været både meget kritik og en hel del ros af den, men reel debat om prøvens indhold har der ikke været meget af. Der har tidligere været et problem med, at et spørgsmål om fakta kun havde tre svarmuligheder, der alle tre var forkerte, men ud over det er der ikke mange, der har rettet deres kritik direkte mod indholdet af prøven. Formålet med prøven skal gerne være at vurdere, om en person rent faktisk har den viden, der skal til for at kunne fungere i det danske samfund og opretholde de værdier, danskere generelt anser for at være helt essentielle.

Hvis vi ser på det første punkt, så vil mange måske mene, at man skal kunne dansk for at kunne fungere i det danske samfund. Det er imidlertid ikke nødvendigvis sandt, da vi her i Danmark er måske de bedste i verden til engelsk ud af alle de lande, hvor det ikke anses for at være et af de officielle sprog. Det er derfor ikke noget problem at kommunikere med langt de fleste danskere på engelsk, så hvorfor skal man kunne dansk for at blive dansker? Der er selvfølgelig nogle mere eller mindre rationelle grunde til, at dansk stadig er krævet, da ikke alt vigtigt materiel er eller bliver oversat til engelsk. Det gælder blandt andet politiske debatter, som jo praktisk talt altid foregår på dansk. Som dansker kan man stemme til valg, så derfor er det altså også vigtigt, at man kan forstå de politiske problemstillinger og deltage i alle de relevante debatter. Spørgsmålet bliver altså så, om vi skal ændre alt det politiske, juridiske med videre til engelsk eller blot kræve, at man skal kunne dansk for at blive dansker.

Et punkt hvor danske værdier og det at kunne fungere i det danske samfund flyder lidt sammen er dansk historie og fakta. Kan man fungere rent socialt i vores samfund, hvis man ikke kan deltage i samtaler om dansk politik gennem de sidste 100 år eller skal have forklaret hentydninger til vikingetiden eller vittigheder, der bare ikke fungerer uden en dyb forståelse af dansk kultur? Nogle vil måske mene, at mange af de danskere, der både er født og opvokset i Danmark, heller ikke kan deltage fornuftigt i politiske debatter eller for den sags skyld forstå, hvad problemerne i vores samfund er, men er det nogen grund til at gøre problemet værre ved at tilføje endnu flere, der ikke har styr på, hvad der holder vores samfund sammen og hvor limen er ved at gå i opløsning? På den anden side er spørgsmål om, hvilken by porcelæn fra Royal Copenhagen bliver produceret i måske ikke noget, der burde være i en prøve, der bestemmer, om man kan blive dansk statsborger.